ԱՆԴԻՆ.ՀԱՅՈՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կոնտակտային տվյալներ Անին թիմի հետ:

Կոնտակտային տվյալներ Անին թիմի հետ:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՍՏՐԻԲՈՒՑԻԱ

Անդին. Հայոց ճանապարհորդության
տարեգրություն Ֆիլﬕ ցուցադրման
իրավունքները ձեռք բերելու համար
cinemakingvg@yahoo.com

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ-ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Անդին. Հայոց ճանապարհորդության տարեգրություն ֆիլﬕ պատճենը կրթական
ծրագրերի ﬔջ ընդգրկելու համար
rubeniusvg@yahoo.com

ՀԱՍՑԵ

Beijing City, China, 101119 Tongzhou District, 
Wuyi Garden (Mudan park),
Tonghu street No 68,
room 6A unit 76 building No. 2

中国,北京,通州区, 通胡⼤大街68号,
武夷花园牡丹园2号楼76单元6A,
101119

Հետադարձ կապ

×